Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Από την κοπή της πίτας του χορευτικού "ΤΟ ΛΥΜΝΙ"

Από την κοπή της πίτας του χορευτικού "ΤΟ ΛΥΜΝΙ"

Από την κοπή της πίτας του χορευτικού "ΤΟ ΛΥΜΝΙ"

Από την κοπή της πίτας του χορευτικού "ΤΟ ΛΥΜΝΙ"

Από την Χριστουγιεννιάτικη γιορτή της Εκκλησίας της Λίμνης.

Από την Χριστουγιεννιάτικη γιορτή της Εκκλησίας της Λίμνης.

Από την Χριστουγιεννιάτικη γιορτή της Εκκλησίας της Λίμνης.

Από την κοπή της πίτας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας.

Από την κοπή της πίτας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας.